Minskat antal avvikningar och avskiljningar under 2021

– Våra omfattande satsningar på trygghet, säkerhet och ett ökat samhällsskydd ger resultat. Vi är ännu inte nöjda och vårt arbete fortskrider, men det är glädjande att se att SiS tar steg i rätt riktning, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

SiS driver 21 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem som vårdar vuxna med missbruk. År 2019 hade myndigheten totalt 768 avvikningar, för att år 2020 minska till 702. År 2021 var siffran nere på 546 avvikningar. Det innebär en minskning med drygt 22 procent det senaste året. När det handlar specifikt om den slutna ungdomsvården (LSU) redovisar SiS ännu bättre resultat. Sex stycken avvikningar under 2021 är en minskning med 77 procent från 2020.

Skälen till denna positiva utveckling är en kombination av höjt säkerhetsmedvetande, mer systematiskt arbete med säkerhetsfrågorna, ökade resurser och stärkt teknisk och fysisk säkerhet på ungdoms- och LVM-hemmen. SiS bedömer också att renodlingen av myndighetens uppdrag att verkställa sluten ungdomsvård, i syfte att i högre grad separera dömda ungdomar från unga som placeras hos SiS efter beslut från socialtjänsten, har haft en positiv påverkan.

Även när det gäller avskiljningar redovisar SiS positiva resultat för 2021 jämfört med föregående år, vilket har sin grund i ett övergripande och målmedvetet arbete från myndighetens sida med bland annat en särskild flicksatsning. 2020 års siffra om 1 881 avskiljningar har minskat till 1 413 stycken 2021. SiS har alltså minskat antalet avskiljningar med nästan 25 procent mellan 2020 och 2021.

Mer om avvikning och avskiljning

En avvikning sker när den unge eller klienten avviker från institutionen/institutionsområdet, avviker vid en bevakad vistelse utanför institutionen eller inte återkommer vid utsatt tid efter en obevakad vistelse utanför institutionen.

En avskiljning innebär att en ungdom eller klient under en kortare tid separeras från övriga på avdelningen på grund av våldsamt beteende. Avskiljning är en sista skyddsåtgärd som bara får användas om inget annat fungerat för att säkerställa tryggheten på avdelningen.

Läs gärna debattartikel "Antalet som avviker från ungdomshem minskar” i DN Debatt

 

Bildtext: SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.
Foto: Elisabeth Ohlson.

 

Kontakt: Jesper Lindberg, pressekreterare
Tfn: 010-453 41 32

 

 

Nyhet,