Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Tryggare anställningar och tydligare karriärvägar på SiS

SiS delar upp befattningen behandlingsassistent i tre befattningar. Syftet är att bredda rekryteringsbasen, bibehålla arbetsgruppers kompetens och skapa interna karriärvägar.

Det klientnära arbetet på SiS består av många olika arbetsmoment som kräver olika kompetens, erfarenhet och utbildningsbakgrund. Både inom SiS och i samhället finns personer som idag inte uppfyller SiS gällande kompetenskrav, men som är lämpliga individer med värdefulla egenskaper som behövs inom SiS verksamhet. För att bredda rekryteringsbasen, bibehålla arbetsgruppers kompetens och skapa interna karriärvägar delas befattningen behandlingsassistent upp i befattningarna; Behandlingsassistent, Behandlingspedagog och Behandlingssamordnare.

SiS har idag c:a 2000 tillsvidareanställda behandlingsassistenter och minst lika många visstidsanställda. I en myndighet som SiS, som har dygnet-runt verksamhet, har det varit nödvändigt att ha många visstidsanställda för att klara av att bemanna vid ordinarie personals frånvaro. Genom att bredda rekryteringsunderlaget, hoppas SiS nu kunna minska antalet visstidsanställda inom verksamheten.

– De finns idag många lämpliga personer som har otrygga visstidsanställningar inom vår myndighet. Fler befattningar innebär att medarbetare med olika utbildningsbakgrund kan söka tillsvidaretjänster när vakanser uppstår, säger Maria Emtfors, enhetschef på enheten för kompetensförsörjning.

Liselott Nylander, administrativ chef på ungdomshemmet i Hässleholm välkomnar beslutet:

– Vi har väntat på det här. Vi har ett antal medarbetare inne i verksamheten nu som visat att har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att bygga relationer och ge en god vård och behandling. När vi nu har vakanser kan de söka en tillsvidareanställning på SiS, säger Liselott Nylander.

– Det innebär också att vi kan satsa på dessa kompetenta medarbetare, genom att uppmuntra och underlätta vidareutbildning och kompetensutveckling inom ramen för anställningen.

Stabila arbetsgrupper

Tydligare karriärvägar inom organisationen kommer även att stimulera den interna rörligheten och därmed öka SiS möjligheter att behålla kompetenta medarbetare längre. SiS verksamhet behöver stabila arbetsgrupper, där den samlade kompetensen vad gäller utbildning och erfarenhet står i fokus. I teamet bidrar varje medarbetare till vårdens och behandlingens mål utifrån sin befattning för att säkerställa en trygg och säker vård.

– Trygga anställningar skapar en trygg och stabil arbetsgrupp. Där fokus ligger på att man har en samsyn och arbetar utifrån vår värdegrund på ett likartat sätt. Det handlar mycket om personlig mognad, stabilitet och ödmjukhet inför varandras kompetens och erfarenheter, säger Liselott Nylander.

Läs mer om våra tjänster och hur det är att jobba på SiS

Nyhet,