Statens institutionsstyrelse inför tjänstekläder

bilden visar en illustration av en man och en kvinna med tjänstekläder inom SiS.

Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver ett omfattande arbete för att stärka tryggheten på myndighetens ungdoms- och LVM-hem. Som en del i detta har SiS nu beslutat att alla klientnära medarbetare ska bära tjänstekläder på institutionsområdet. Implementeringen av tjänstekläder kommer efter upphandling att ske stegvis, och vara fullt genomförd 2023.

– Tjänstekläder skapar trygghet och är ett sätt att tydliggöra rollen som statsanställd. Med ökad enhetlighet och tydlighet i vår profession kan vi förbättra arbetsmiljön, stärka tryggheten för våra placerade och på samma gång höja förtroendet för SiS som myndighet, säger Helena Müller vid SiS säkerhetsavdelning.

De tjänstekläder som nu införs ska vara funktionella utifrån SiS uppdrag. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att nycklar, larm och passerkort kan placeras säkert, så att medarbetarna inte riskerar att tappa eller bli fråntagna larm och nycklar vid en incident. Namnskylt är en viktig del av tjänstekläderna och gör det enkelt för ungdomar, klienter och besökare att identifiera medarbetarna genom förnamn och funktion.

Huvudregeln är att tjänstekläder ska bäras i klientnära arbete på institutionsområdet med vissa undantag. Det handlar om medarbetare inom skolorganisationen, som exempelvis rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare, och medarbetare inom hälsa och sjukvård som redan i dag bär skyddskläder. Även medarbetare som hanterar livsmedel samt fastighetsskötare undantas från kravet på tjänstekläder.

Vid permissioner eller andra utevistelser där behandlingspersonal medföljer utifrån en behandlingsinsats är huvudregeln att resorna genomförs med privata kläder. Detta för att inte röja sekretessen eller skapa obehag för ungdomar eller klienter.

SiS har även fattat beslut om en tillhörande riktlinje för tjänstekläder, samt en myndighetsövergripande policy.

 

Kontakt

Jesper Lindberg, pressekreterare
010-453 41 32

 

 

Toppbild:
Illustratör: Linnea Blixt

Pressmeddelande,

Fakta

Dela sidan med andra