Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Översyn av LSU

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regleringen om sluten ungdomsvård, LSU. Det presenterade justitieminister Morgan Johansson och Rasmus Ling, riksdagsledamot för MP, på en pressträff den 20 januari.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att vårdtiderna ska motsvara brottslighetens allvar och det återfallsförebyggande arbetet ska stärkas. En trygg och säker vårdmiljö med hög kvalitet ska säkerställas.

– Vi välkomnar utredningen och beslutet är linje med vad jag ser att vi behöver göra på SiS, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

– Detta kommer, tillsammans med säkerhetssatsningarna och det arbete våra engagerade medarbetare redan gör idag, leda till att våra ungdomar får den vård och behandling som de har rätt till på våra ungdomshem, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Dessutom skriver regeringen att möjlig­heterna till kraftfulla stöd- och kontroll­åtgärder efter frigiv­ningen från ungdoms­hemmet behöver förstärkas, och att miljön på de särskilda ungdoms­hemmen ska vara trygg och säker för såväl ungdomar som medarbetare.

– Behovet av lagstadgad eftervård för de ungdomar som döms till LSU är något jag lyft vid flertal tillfällen. Det är den utvecklingen av verksamheten jag vill se hos oss på SiS, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Utredningsdirektiven kommer att presenteras inom kort.

Nyhet,