Avdelning på Nereby stängs

Avdelningen Hällen på SiS ungdomshem Nereby i Kungälv stängs efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelningen är en låsbar akut- och utredningsavdelning.

IVO:s beslut har fattats utifrån brister som uppmärksammats vid tillsyns- och inspektionsbesök.

– Vi agerar omedelbart enligt IVO:s beslut, säger Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder.

IVO har vid intervjuer med placerade ungdomar fått uppgifter om dåligt bemötande och kränkande tillmälen från personal. Det har även rapporterats om oförsvarligt våld.  Något som SiS ser ytterst allvarligt på.

– Som placerad hos SiS ska man känna sig trygg. Man ska bemötas på ett respektfullt sätt, säger Malin Östling, verksamhetsdirektör i SiS ungdomsvård söder.

Ledningen vid institutionen har tidigare fått uppgifter om vissa missförhållanden på avdelningen. Detta har bland annat lett till en anmälan enligt Lex Sarah. En händelse har även polisanmälts och arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits.

SiS personal kan med lagstöd agera fysiskt för att använda för att förhindra avvikning, vid bråk och slagsmål mellan ungdomar och då en ungdom ska föras till avskiljning. Detta har enligt IVO använts vid tillfällen då det inte har behövts.

– Det är vanligt att ungdomar på våra låsta ungdomshem är utagerande men de flesta situationer kan hanteras utan våld. Det handlar om att vara professionell och uthållig, säger Malin Östling.

SiS behöver nu genomföra en rad åtgärder skyndsamt, men det måste förstås ske med stor omsorg av de placerade ungdomarna. De sju ungdomar som idag finns på avdelningen flyttas till andra avdelningar eller andra ungdomshem i samverkan med socialtjänsten.

 

Kontakt

SiS presstjänst

Åsa Hedin, kommunikationsdirektör vid SiS 010-453 40 59 asa.hedin@stat-inst.se

Ulf Mossberg, pressekreterare vid SiS 072-237 19 34

ulf.mossberg@stat-inst.se

Nyhet,

Dela sidan med andra