Nytt pilotprojekt för integrerad vårdform

Nu ska vården och behandlingen för barn och ungdomar som vårdas enligt LVU och har behov av psykiatrisk vård samordnas.

Regeringen har nu fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda och samordna ett pilotprojekt för barn och ungdomar som vårdas enligt LVU och har behov av psykiatrisk vård. Det kommer ske i nära samarbete med Statens institutionsstyrelse, SiS, och psykiatrin.  

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör SiS.

– Regeringens beslut är mycket välkommet för oss på SiS. Nu får vi möjlighet att ta tag i ett stort samhällsproblem och fortsätta utveckla vårdformer för de allra mest utsatta unga, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör på SiS.

Sju av tio av de ungdomar som är placerade i SiS ungdomshem har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser.  SiS har länge uppmärksammat att många som lider av psykisk ohälsa generellt inte får ändamålsenliga insatser av SiS eller av andra huvudmän.

Pilotprojektet innebär att Socialstyrelsen under hösten 2019 och våren 2020 ska ta in ansökningar från regioner som vill delta.

I det fortsatta arbetet kommer Socialstyrelsen i nära samverkan med SiS, deltagande regioner och Nationella programrådet psykisk hälsa ta fram förslag på vad den integrerade vårdformen ska innehålla och vilken kompetens som behöver finnas i verksamheten.

Läs mer om regeringens uppdrag till Socialstyrelsen om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse

Nyhet,

Dela sidan med andra