Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kraftfull utbyggnad av SiS ungdomsvård

SiS genomför nu en utbyggnad för att svara mot socialtjänstens behov. Under vintern tillförs 64 nya boenderum runt om i landet.

Efterfrågan har under flera år varit stor på SiS ungdomsvård och LVM-hem för vuxna missbrukare. En strukturerad utbyggnad av SiS kapacitet pågår därför med standardiserade avdelningar som ska bidra till effektiva insatser.

Jan Berg, chef på enheten för lokaler och miljö

– Under 2019 har vi tillfört 48 nya boenderum genom nybyggnationer. Under vintern tillkommer ytterligare 64 boenderum, säger Jan Berg, chef på enheten för lokaler och miljö.

Redan i januari öppnar Ljungaskogs ungdomshem en ny avdelning för 8 flickor. En månad senare är det dags för Björkbackens ungdomshem i Göteborg som får en avdelning med 8 platser.

I mars/april invigs SiS största nybygge någonsin då Utredningshemmet i Hässleholm får ett tillskott med 32 boenderum. Precis innan sommaren tar Johannisbergs ungdomshem i Kalix emot en ny byggnad med 16 boenderum.

– Lokaler och miljö är viktiga. De ska vara trygga och säkra men också stödja själva behandlingsinsatsen, säger Jan Berg.

Förutom nya avdelningar öppnar under våren nya standardskolor på Ljungbacken i Uddevalla och Folåsa i Linköping. Till hösten är nya skolbyggnader klara även på Ljungaskog och Björkbacken.

Nyhet,