Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Tidigare klient är träningsinstruktör på Runnagården

För ett år sedan var Helena inskriven på SiS LVM-hem Runnagården. Nu har hon en egen lägenhet och är fast anställd. Helena besöker Runnagården en gång i veckan för att undervisa i Tabata som är en högintensiv intervallträning.

När Helena skulle skrivas ut från SiS LVM-hem Runnagården visste hon inte vart hon skulle bo. Det löste sig genom en bekant på hennes praktikplats och hon var inneboende under några veckor tills en plats blev ledig på ett stödboende. Så småningom fick Helena en egen lägenhet och nu är hon anställd på re:form, en verksamhet som hjälper människor som står utanför arbetsmarknaden. I våras blev hon instruktör i Tabata.

Helena demonstrerar en övning i Tabata.

– Om någon sagt till mig att jag skulle ha kommit så här långt för ett år sedan hade jag aldrig trott på det, säger Helena.

Praktik ger ett sammanhang

Under förra året började Helena ha praktik tre gånger per vecka på re:form. SiS LVM-hem Runnagården har ett samarbete med re:form för att klienterna ska få ta del av ett sammanhang och få social träning. Det kan också vara en förberedelse inför en paragraf 27 eller att åka hem.

– Alla som vill få ordning på sitt liv och är drogfria är välkomna. Hos re:form får man en plats att hitta sig själv. De som är hos oss får lära sig att de är lika mycket värda som andra människor och de blir trygga av att de är behövda av andra, berättar Micael, verksamhetsledare på re:form.

Micael, verksamhetsledare på re:form och Helena, träningsinstruktör i Tabata.

Det började med att Micael frågade Helena om hon ville följa med på ett träningspass i Tabata.

– Jag gick på Tabata varje vecka och efter ett tag frågade instruktören om jag ville leda ett pass på Runnagården. Eftersom jag tränat mycket tidigare och har koll på övningar så tackade jag ja. I början var jag nervös men det gick bra, säger Helena.

Träningsform som passar alla

Ett antal klienter på Runnagården deltar i träningspassen varje vecka och Helena har alltid med sig några kollegor från re:form. Alla kan delta i Tabata eftersom det går att anpassa till deltagarens förutsättningar.

– Det spelar ingen roll om du hinner göra två armhävningar eller tjugotvå, säger Helena.

Instruktioner inför träningspasset i Tabata.

Praktiken och träningsformen Tabata har varit viktiga för Helenas rehabilitering.

– Det är betyder mycket att få möjlighet att göra någonting annat, bli uppskattad och känna att man gör någon nytta. Jag vet hur viktigt det är för klienter att träffa folk utanför Runnagården. Det är också viktigt att ha någonting att göra som återkommer med regelbundenhet. Därför besöker jag Runnagården varje vecka och erbjuder träning i Tabata, berättar Helena.

– Klienterna som kommer och tränar Tabata vet att Helena har varit inskriven på Runnagården. De får se att det är möjligt att ta en annan väg i livet. Helena är en förebild, säger Micael.

I framtiden vill Helena hjälpa andra människor i någon form.

– Det kan vara som läkare, jobba på ett behandlingshem eller på re:form. Det är otroligt givande att se andra människor göra framsteg och utvecklas.

Nyhet,