SiS generaldirektör kommenterar uppgifter om bristande omsorg

SiS tillförordnade generaldirektör Jan-Eric Josefsson kommenterar nu uppgifter i media om bristande omsorg inom SiS ungdomsvård.

I en artikel har fem tidigare placerade personer framfört sina upplevelser av tiden på SiS.*

– De ger väldigt trovärdigt intryck och det är oerhört tragiskt att de har dessa upplevelser, säger Jan-Eric Josefsson i intervjun.

Uppgifterna i media rör bland annat bristande omsorg och oetiskt agerande av personal.

Jan-Eric Josefsson, tf generaldirektör SiS

– Så får det inte gå till. Det är inte okej. Så ska vi inte jobba. Det är oacceptabelt, säger Jan-Eric Josefsson vidare i intervjun.

Han betonar också att det råder nolltolerans för droginförsel och sexuella relationer på SiS-hem.

I intervjun berättar Jan-Eric Josefsson också att SiS mäter tryggheten på ungdomshemmen. Förra året uppgav åtta av tio när de lämnade tvångsvården att de hade känt sig ”trygga” under sin vistelse.

Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits sedan 1994 i sin nuvarande form och var länge inriktad på tvångsvård av framförallt pojkar. SiS ser i sin verksamhet tecken på att den har svårare att vårda flickor – och att flickor utsätts för mer tvångsåtgärder.

Av alla tonåringar i tvångsvård är omkring en tredjedel flickor. Flickor i SiS-vård har större psykisk ohälsa, de är oftare isolerade för vård i enskildhet och har mer självskadebeteende. I den psykiatriska vården blir det fler bältesläggningar för flickor än för pojkar och de medicineras mer.

SiS arbetar nu med att ta fram fakta för att kunna göra en analys och en handlingsplan för detta område.

*Källa: Aftonbladet

Nyhet,

Dela sidan med andra