Nr 9 2017 SiS VÅRDMILJÖ – En guide för lokalutveckling

Författare: Göran Lindahl och Sofia Park

Utgivningsår: 2017

ISBN: 978-91-87053-55-9

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 9

Pris: 200 kr

Statens institutionsstyrelse, SiS, har tillsammans med Chalmers tekniska högskola tagit fram en rapport om SiS fysiska vårdmiljö. Avsikten med rapporten har varit att öka medvetenheten och kunskapen om den fysiska vårdmiljöns betydelse men också att ge stöd för att börja problematisera och arbeta mer aktivt med denna. Arbetet med rapporten har haft en betydande roll då SiS samtidigt tagit fram modeller för nya hus och avdelningar.

 

Lokalerna och den fysiska miljön ska fungera som ett stöd i och för verksamheten. Det handlar exempelvis om att göra det möjligt för klienter och ungdomar att bibehålla sin integritet och få stöd för vardagliga aktiviteter. Lokalerna kan även spela stor roll genom att ge sinnesintryck och associationer som kan bidra till positiva reaktioner, minska stress och skapa känslor som trygghet, ro och glädje.

 

SiS har parallellt med rapporten tagit fram en standardavdelning.  SiS standardavdelning är en del av det kapacitetsprojekt som inleddes 2015 med syfte att utöka antalet platser på både särskilda ungdomshem och LVM-hem. Målet är 150 nya platser till år 2019. Det är nu beslutat att standardavdelningar ska byggas på SiS ungdomshem Folåsa, Ljungbacken och Johannisberg samt en helt ny institution i Hässleholm.

Dela sidan med andra