9 2022 Från vanart till rättighetsaktör?

Författare: Susanna Johansson, Ulrika Levander och Lina Sturfelt

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-89-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 9

Den psykiska ohälsan hos barn och unga i Sverige uppges öka över tid och är
ett av vår tids största folkhälsoproblem. Men vad menas egentligen med psykisk
ohälsa och hur har begreppet konstruerats inom den sociala barn- och ungdomsvårdens
rättsliga normering? I den här rapporten visar författarna hur synen på
psykisk ohälsa ges mening och förändras över tid i samspel med rådande samhällsnormer
och hälsodiskurser.

Dela sidan med andra