Datoriserad flash-cardmetod som läsintervention för ungdomar placerade vid särskilda ungdomshem

Författare: Heidi Selenius, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-88-7

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 8

Många ungdomar placerade vid särskilda ungdomshem har rapporterats vara i lässvårigheter. Dock saknas det evidensbaserade läsinterventioner för denna grupp av unga. Eftersom många av dem även kännetecknas av koncentrationssvårigheter och bristfällig skolbakgrund är de i behov av individanpassade läsinterventioner, som inte kräver uthållighet. Den datoriserade flash-cardmetoden är en läsintervention där lässvaga personer exponeras för ord under en kort tid. Läsinterventionen individualiseras och förutsätter inte god uthållighet. Flash-cardmetoden har sin teoretiska utgångspunkt i sight wordläsning, vilket innebär att läsaren har tillgång till en form av ordlexikon i minnet och läsningen blir mer effektiv då ord läses automatiskt.

Syftet med föreliggande studie var att pröva hur en datoriserad flash-cardmetod med fokus på avkodning kan fungera bland ungdomar placerade vid särskilda ungdomshem.

Slutsatsen av studien är att den datoriserade flash-cardmetoden visade positiva effekter på ungdomarnas avkodningsförmåga, men att den behöver undersökas i större omfattning inom SiS skolverksamhet. Detta för att det ska vara möjligt att fastslå huruvida flash-cardmetoden är en effektiv metod som bidrar till att ungdomarna kan läsa både enskilda ord och text med flyt och förståelse.

Dela sidan med andra