7 2013 Konstruktioner av etnicitet och kön på SiS särskilda ungdomshem

Författare: Sabine Gruber

Utgivningsår: 2013

ISBN: 978-91-87053-21-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus/Forskningsrapport

Rapportnummer: 7 2013

Pris: 200 kr

Denna rapport är baserad på en studie som undersöker hur etnicitet och kön tillskrivs betydelse i den vård och behandling som bedrivs vid SiS särskilda ungdomshem. Metoden är etnografisk och omfattar deltagande observationer samt intervjuer med personal på institutioner för pojkar och unga män i åldern 12–20 år.

Studien bidrar med ökad kunskap om hur etnicitet och kön konstrueras i vardagliga interaktioner och i organiseringen av verksamheten.

Ett viktigt resultat är att etnicitet och kön är av central betydelse för institutionspersonalens fördelning av olika arbetsuppgifter, likaså för hur de tolkar olika handlingar såväl i relation till kollegorna som i relation till ungdomarna.

Dela sidan med andra