Att uppleva, motverka och hantera konflikter inom tvångsvård och arbetet med Trygghetsplaner

Författare: Tove Pettersson

Utgivningsår: 2021

ISBN: 978-91-87053-80-1

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 6

Bakgrunden till denna studie är att Statens institutionsstyrelse (SiS) 2016 införde en metod för att minska konflikter och avskiljningar, Trygghetsplanen (TP). TP utgörs av ettsamtal mellan den intagne och personalen om exempelvis vad som kan göra personen arg och hur hen vill bli bemött vid konflikter. Syftet med projektet var att studera konflikter inom SiS och att i denna kontext studera användningen av TP i hanteringen avkonflikter. Studien har också som syfte att belysa hur maktdimensionerna kön, etnicitet och ålder har betydelse för konflikter. Detta har studerats genom intervjuer med intagna ungdomar (LVU) och vuxna (LVM) samt personal (totalt 95 intervjuer) samt en genomgång av de upprättade TP för de intervjuade intagna.

Dela sidan med andra