6 2020 Särskilda vård- och resursbehov - En kartläggning av särskilt vård- och resurskrävande ungdomar och klienter som vårdats inom SiS åren 2018 och 2019

Utgivningsår: 2020

ISBN: 978-91-87053-73-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 6

Statens institutionsstyrelse, SiS, vårdar varje år ett antal ungdomar och klienter med särskilt omfattande vård- och resursbehov. Genom åren har olika praktiska och strukturella lösningar för att möta dessa behov skapats och prövats. För att öka kunskapen om gruppen med särskilda vård- och resursbehov, samt utreda hur arbetet med gruppen utförs i dag, fick utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra En kartläggning av särskilt vårdkrävande ungdomar och klienter och en utredning av beslutsprocessen för bedömning m.m.

Uppdraget genomfördes vid forsknings- och utvecklingsenheten på SiS huvudkontor under hösten 2019 och våren 2020. Föreliggande rapport är en redovisning av kartläggningen.

Dela sidan med andra