3 2005 Påverkan eller total förändring?

Kritik av en förhållning med avstamp i ett program mot missbruk och kriminalitet

Författare: Göran Johansson

Utgivningsår: 2005

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 3 2005

Pris: 160 kr

Rällsögårdens behandlingshem har i sin behandlingsarsenal ett så kallat krimprogram, beskrivet i termer av undervisning. Det betecknas som ett påverkansprogram och syftar till att eliminera klienternas kriminella livsstil och långsiktigt påverka deras tankemönster. Socialantropologen Göran Johansson har åtagit sig att beskriva och analysera programmet. Det visar sig fungera väl och stimulerar Johansson till att fördjupa sig i programmets teoretiska villkor. I en resumé av krimprogrammets upprinnelse finner han en i vår tid olämplig fråga: Hur ska vi behandla kriminella vars problem är att de saknar moral?

Något svar får vi inte men i rapporten övervägs om påverkan (anpassning/etik) som strategi är nog eller om en satsning på total förändring (subversion/moral) är en tänkbar eventualitet. I krimprogrammets bakgrund figurerar nämligen metamorfosen som en alternativ utväg. Om den missbrukande människans liv i tid ska kunna räddas måste kanske individen – med behandlarnas hjälp – övervinna samhället och själv befria sig från sina problem.