Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/10 Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård

Författare: Tove Pettersson

Utgivningsår: 2010

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/10

Pris: 160 kr

I Sverige infördes 1999 en ny påföljd genom Lagen om sluten ungdomsvård (LSU) vars verkställighet lades på särskilda ungdomshem. Personer som begick allvarliga brott i åldern 15-17 år skulle i fortsättningen inte placeras inom kriminalvården eftersom sådan placering ansågs öka risken för att den unge uppfattar det som en bekräftelse på sig själv som kriminell. Det anses inte heller rimligt att bestraffa unga personer lika hårt som vuxna. Vid dom till sluten ungdomsvård ska brottets straffvärde följas men vid verkställigheten ska den unges behov av vård tillmätas stor betydelse.

I studien jämförs återfall i brott bland ungdomar som dömdes till fängelse åren 1991-1998 och ungdomar som dömts till LSU åren 1999-2003. Uppföljningstiden är tre år.

Frågor som tas upp i rapporten är:

  • Hur blev det med strafftiderna jämfört med fängelsedomar vid motsvarande brott?
  • Är grupperna jämförbara vad gäller brottens allvarlighetsgrad?
  • Hur stor andel återfaller och hur ser återfallsbrotten ut?
  • Hur skiljer sig de som inte återfaller från dem som återfaller?