Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/06 Rum för återanpassning

Den fysiska miljöns betydelse inom ungdomsvården - en miljöpsykologisk översikt

Författare: Jan Janssens och Thorbjörn Laike

Utgivningsår: 2006

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/06

Pris: 160 kr

SiS institutioner sysslar med akut mottagning, utredning, behandling, vård, undervisning och utslussning till samhället. Detta sker med hjälp av olika pedagogiska metoder och strategier som ställer olika krav på lokalernas utformning. Lokalerna skall dessutom vara utformade så att trygghetsoch säkerhets aspekterna beaktas, såväl för klienter och elever som för personal.

I hopp om vägledning vid utformningen av lokalerna har denna kunskapsöversikt tagits fram på SiS uppdrag. Thorbjörn Laike och Jan Janssens vid Lunds Tekniska Högskola svarar för sammanställningen.