Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/01 Flickan och hästen - bilder från ett hem för särskild tillsyn

Författare: Sven Forsling

Utgivningsår: 2001

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/01

Flickornas andel bland ungdomsgrupperna i institutionsbehandling har varierat mellan en femtedel och en fjärdedel. Flickornas problematik skiljer sig också avsevärt från pojkarnas. Placerade tillsammans med pojkarna har flickorna fått begränsat utrymme att bearbeta sin problematik. Stall Frossarbo var en institution som tog emot endast flickor. Sven Forsling var initiativtagare till institutionen och institutionschef under tio år. Stall Frossarbo var hans verk. Där slapp flickorna att jämföras med pojkar. Deras ilska sågs som en resurs, inte som närmande mot pojkarnas problembeteende.

Rapporten kan ses som ett testamente – Stall Frossarbo finns inte längre som behandlingshem och eldsjälen Sven Forsling är pensionär. I rapporten ges glimtar av verksamheten med tyngdpunkt i vad som hände i mötet mellan flickan och hästen. Sven Forsling har samtalat med ett fyrtiotal flickor som under hans chefstid behandlades på Stall Frossarbo. Intrycken som flickorna ger i efterhand är samstämmiga – att bli en bra hästskötare gav vänskap, självförtroende, kunskaper, minnesvärda erfarenheter och mognad.