2 2023 Tvångsvårdade ungdomars erfarenheter av personalens bemötande vid SiS- och BUP-institutioner

Författare: Ingemar Engström, Karin Engström, Veikko Pelto-Piri, Tabita Sellin, Lars Kjellin

Utgivningsår: 2023

ISBN: 978-91-87053-96-2

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 2

I Sverige vårdas årligen cirka 1 500 ungdomar under tvång i heldygnsvård inom endera Statens institutionsstyrelse (SiS) eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I denna rapport presenteras resultaten från en kvalitativ intervjustudie om ungdomars erfarenheter från tvångsvård. Syftet med studien var att undersöka hur ungdomarna upplevt personalens bemötande och hur olika former av bemötande kan påverka ungdomarnas upplevelse av trygghet, med särskilt fokus på ungdomarnas erfarenheter av hot och våld i vården.

Sammanlagt tjugo ungdomar från tre institutioner (två från SiS och en från BUP) har intervjuats. Personal från två SiS-institutioner intervjuades därefter i fokusgrupper, för att reflektera omkring ungdomarnas berättelser.

Dela sidan med andra