Ensamkommande ungdomars placering vid SiS särskilda ungdomshem

Författare: Malin Eriksson, Malin E. Wimelius, Mehdi Ghazinour, Mojgan Padyab

Utgivningsår: 2021

ISBN: 978-91-87053-77-1

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 2

Under de senaste åren har antalet ensamkommande ungdomar som placeras på SiS särskilda ungdomshem ökat. Under 2017 var ungefär 33 procent av samtliga pojkar placerade på SiS ensamkommande. Detta kan delvis förstås mot bakgrund av den kraftiga ökning av antalet ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige fram till 2015. Forskning om ensamkommande barn och unga visar att denna grupp kan behöva insatser som underlättar självständighetsgörande i Sverige, samt att det hos vissa finns en utsatthet för psykisk ohälsa. Forskningen om tvångsvård av ensamkommande ungdomar är dock begränsad. Ensamkommande ungdomar är en ny och växande målgrupp hos SiS och väcker därför en rad nya utmaningar. SiS har i en egen kartläggning konstaterat att personal ibland uppfattar att ensamkommande ungdomar placeras på SiS på "vagare grunder än ungdomar som är uppvuxna i Sverige" (Kaunitz & Jakobsson, 2014:9), att språkproblemen försvårar och att det kan vara svårt att utforma lämpliga insatser för dessa ungdomar.

Syftet med denna rapport är att bidra till ökad kunskap om på vilka grunder ensamkommande ungdomar placeras på SiS, hur placeringsinsatsen organiseras och om insatserna under placeringen skiljer sig jämfört med insatserna för andra placerade ungdomar.

Dela sidan med andra