2 2008 Ungas delaktighet. Exemplet institutionsvård

Författare: Titti Mattsson

Utgivningsår: 2008

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2008

Pris: 160 kr

I den här rapporten, skriven av docent Titti Mattsson vid Juridiska institutionen, Lunds universitet, beskrivs och problematiseras lagstiftningskraven för ungas delaktighet i beslut som rör deras placering på ett hem för vård eller boende. Svensk rätt har gradvis kommit att ställa allt högre krav på barns möjligheter till delaktighet i beslut som rör dem personligen.

Institutionsplacerade barn och ungdomar är en ytterst utsatt grupp där delaktighetskraven kan vara särskilt svåra att förverkliga. För den som arbetar med dessa barn ingår i uppgiften att förstå kraven och att arbeta för att förverkliga dem. En första fråga är emellertid vad delaktighet innebär. En andra fråga är hur lagens regler skall förstås och vilka begränsningar som kan finnas. En tredje fråga är hur lagstiftningen kan förverkligas i praktiken och vilka problem som kan uppkomma. I rapporten behandlas dessa och några andra aspekter på ungas delaktighet med särkilt fokus på instituionsplacerade barn och ungdomar.

Dela sidan med andra