Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/09 Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar

Betydelse för vårdens utformning

Författare: Tove Pettersson

Utgivningsår: 2009

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/09

Pris: 160 kr

Studien består av ett 40-tal kvalitativa intervjuer med personal vid fyra särskilda ungdomshem och som arbetar på avdelningar med olika könssammansättning. Rapporten söker svar på frågor som om det har någon betydelse för behandlingsarbetet om flickor och pojkar vårdas tillsammans eller separat och vad det finns för för- och nackdelar vid olika avdelningstyper.

Den främsta nackdelen med blandade avdelningar är, enligt en ganska samstämmig personal, risken för relationer mellan pojkar och flickor och att de kan utnyttja varandra, vilket leder till behov av regler och kontroll. Att relationer och utnyttjanden kan förekomma även på enkönade avdelningar är man inte särskilt medveten om. Många tycker att stämningen blir bättre på blandade avdelningar och att de återspeglar förhållandena ute i samhället bättre än enkönade avdelningar.

En viktig fråga i sammanhanget är personalens könssammansättning och arbetsfördelning. Utom på flickavdelningar tycks uppfattningen om behovet av mansövervikt i personalen råda, vilket är kopplat till frågan om fysiska konflikter och säkerhet. Men när det väl kommer till faktiska konflikter lyfter man upp just kvinnors bättre förmåga att lösa dem.