Barnets bästa när barn begår allvarliga brott

Författare: Michael Tärnfalk, Charlotte Alm, Anna Kaldal

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-83-2

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 1

Dela sidan med andra