1 2017 Behandlingsdilemman och identitet på ett särskilt ungdomshem för unga män

Författare: Anna Franzén

Utgivningsår: 2017

ISBN: 978-91-87053-44-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 1 2017

Pris: 200 kr

Rapporten  ger inblick i samspelet mellan unga pojkar och personal på ett särskilt ungdomshem. Ramen präglas av en stark maktobalans som båda parter försöker förhålla sig till och emellanåt distansera sig från.

Rapporten visar att det inte bara är ungdomarna som bjuder motstånd på olika sätt – vilket är förväntat – utan personalen försöker också hitta sätt att underkommunicera sin auktoritetsposition. Rapporten skildrar hur personalen och ungdomarna bland annat använder sig av humor för att komma runt svårigheterna och göra det dagliga samspelet smidigare.

Här tydliggörs också språkets betydelse – hur vi väljer att benämna varandra får konsekvenser.Studien baseras på ett etnografiskt fältarbete och materialet består framför allt av videoinspelningar och intervjuer.

Dela sidan med andra