1 2015 SiS-placerade ungdomars problematik i relation till andra ungdomar

En jämförelse med referensdata insamlade med ADAD 2010

Författare: Helene Ybrandt, Stefan Nordqvist

Utgivningsår: 2015

ISBN: 978-91-87053-31-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 1 2015

Pris: 200 kr

Statens institutionsstyrelse (SiS) tar emot ungdomar för vård till följd av missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Det har emellertid saknats kunskap om hur SiS-placerade ungdomars problematik och livssituation förhåller sig i relation till andra ungdomar.

Referensdata från ett representativt urval av ungdomar skulle bidra till förbättrad kunskap om problemtyngd hos placerade ungdomar. Det skulle ha betydelse för bedömning av graden av problem hos placerade ungdomar och deras hjälpbehov. Ett representativt referensmaterial skulle bidra med värdefullt kunskapsstöd för utveckling av institutionsvården för ungdomar med allvarlig antisocial problematik.

SiS tillsammans med Socialstyrelsen initierade därför ett projekt och gav docent Helene Ybrandt, institutionen för psykologi, Umeå universitet, i uppdrag att ta fram ett representativt referensmaterial. Referensdata samlades in år 2009/2010 med hjälp av intervjuformuläret ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och består av intervjuer med 1 052 slumpmässigt utvalda ungdomar. Projektledaren ansvarade för och genomförde urval, datainsamling, inkodning och analys av referensmaterialet.

Stefan Nordqvist, enheten för vård och behandling, SiS, har ställt samman referensmaterialet gentemot ADAD-intervjuer med ungdomar placerade hos SiS och författat rapporten. Marie-Louise Klingstedt, Mälardalens högskola, har hjälpt till att sammanställa SiS-intervjuerna.

Referensmaterialet har använts i följande publikationer: Ybrandt, H. (2014). Ten-year trends in self-reported family and psychological problems among Swedish adolescents. European Journal of MentalHealth, 9(1): 54–67. Ybrandt, H. (2013). A normative study of the Swedish adolescent drug abuse diagnosis (ADAD). Journal of Substance Use, 18(2): 138–147.

Dela sidan med andra