1 2010 ”Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än”

Fyrtiofem tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp

Författare: Inga Tidefors

Utgivningsår: 2010

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2010

Pris: 160 kr

Sedan 1999 har ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år oftast dömts till sluten ungdomsvård i stället för fängelse. Enligt Lagen om sluten ungdomsvård kan då ungdomarna dömas till ett tidsbestämt straff som avtjänas på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem. Varje år döms ungefär 100 ungdomar, de allra flesta pojkar, till sluten ungdomsvård för exempelvis rån, mord eller sexuella övergrepp.

Rapporten sammanfattar resultaten från ett forskningsprojekt om tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp, med fokus på psykologiska personlighetsbeskrivningar samt en kartläggning av hur pojkarna upplevde sin uppväxt, sin nuvarande situation och de övergrepp som de hade begått.

Kontakten med pojkarna som ingår i studien etablerades via olika institutioner inom och utanför SiS samt via barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Datainsamlingen pågick under perioden 2003-2007 och när den avslutades ingick totalt 45 tonårspojkar. Av dessa var 36 institutionsplacerade och tolv var dömda till sluten ungdomsvård.

Med hjälp av bland annat självskattningsskalor och intervjuer ges en fördjupad insikt i pojkarnas bakgrund, personlighet och förmåga till självreflektion men även kunskap om övergreppens karaktär.