1 2007 Annars får man inte vara med

Missbrukarvård och kulturens täckelse - exemplet romer

Författare: Göran Johansson

Utgivningsår: 2007

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2007

Pris: 160 kr

En förändring tycks pågå i förhållandet mellan svenskar och romer i allmänhet och mellan svenska behandlingsinstitutioner och romska missbrukare i synnerhet. Förändringen har en positiv riktning. Personal i missbrukarvården upplever inte längre romska missbrukare som ett specifikt problem. Modern missbrukarvård behandlar alla klienter olika, utifrån vars och ens behov. På den romska sidan
händer det också saker. Missbruk förekommer men vården har fått en välkommen komplettering av utbildade romska behandlare. Allt fler romer verkar se möjligheter till en viss gemenskap med det svenska samhället, utan att behöva riskera sin identitet. Den vägen kan framstå som nödsakad – om man vill vara med – men erfarenheten visar att i en föränderlig värld måste även en stark kultur i någon mening få rubbas.