2024

 • SiS stärker tryggheten med ändrade visitationsregler


  Nyhet

  Från den 1 mars 2024 får kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning av barn, unga och klienter inom SiS inte längre utföras eller bevittnas av någon medarbetare av motsatt kön. Förändringen gäller för både ungdomsvård och missbruksvård.

 • SiS behöver ökade anslag


  Nyhet

  SiS gör viktiga framsteg inom bland annat säkerhet när samhällets behov av en god, trygg och säker tvångsvård aldrig har varit större. Men för att möta utvecklingen av fler platser, ökad vårdtyngd och längre vårdtider behövs resursförstärkningar.

 • SiS bemöter dagens inslag i Ekot


  Nyhet

  Sveriges Radio Ekot har under onsdagen sänt ett inslag om att Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutat att hemlighålla en kritisk rapport. Dessa uppgifter stämmer inte.

 • SiS-hem tar krafttag mot otillåten påverkan


  Nyhet

  SiS tar krafttag mot otillåten påverkan, genom kunskapshöjande insatser på myndighetens ungdomshem och LVM-hem.

 • Viktiga framsteg för SiS under 2023


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) har lämnat in årsredovisningen för 2023 till regeringen. Ett för myndigheten prövande år har samtidigt inneburit positiva resultat, bland annat i form av betydligt färre avvikningar samt minskat hot och våld mot medarbetarna inom ungdomsvården.

 • SiS arbete med att förhindra sexuella övergrepp fortsätter


  Nyhet

  För att stärka myndighetens förebyggande arbete mot sexuella övergrepp implementeras nu en tydlig instruktion som ska ge SiS förutsättningar att arbeta rätt utifrån gällande forskning och lagstiftning.

 • SiS nominerar ungdomsvårdsdirektör till expert i regeringens utredning


  Nyhet

  Malin Östling, direktör för ungdomsvården nomineras som SiS expert i regeringens utredning av den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

 • SiS lokalförsörjningschef om den fysiska miljöns betydelse för ungdomarna på SiS


  Nyhet

  Vi ställde några frågor till SiS nya chef på Sektionen för lokalförsörjning, Åsa Johansson om rapporten ”Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen”.

 • Betydligt färre avvikningar från SiS ungdomshem 2023


  Nyhet

  Under 2023 avvek totalt 248 barn och unga från Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Det är en minskning med över 40 procent från 2022 års siffror.

 • Samverkan vid tvångsvård – SiS seminarium på konferens för psykiatriläkare


  Nyhet

  Den 25 januari deltog SiS vid en konferens för ST-läkare inom psykiatri, där SiS beskrev den psykiatriska samsjukligheten hos de som är placerade på SiS.

Dela sidan med andra