SiS-talks om att bemöta självskadebeteende

bilden visar vinröd rektangel som är lutad åt vänster. I rektangeln står texten SiS-talks vi bjuder på kunskap. Bakom rektangeln är det svart bakgrundsfärg.

Vid behandling av självskadebeteende spelar bemötandet stor roll. Inte minst om man är omhändertagen med tvång. Hör mer om det i senaste SiS-talks.

”Bemöta självskadebeteende i en låsbar miljö”. Så heter det fjärde bidraget i vår serie filmade föreläsningar SiS-talks. Föreläser gör metodutvecklarna och psykologerna Malin Bergman och Elin Valentin, som båda arbetar på SiS avdelning för utveckling av vård och behandling.

Elin Valentin och Malin Bergman föreläser om vikten av rätt bemötande vid självskadebeteende. Inte minst i en låst miljö.

Föreläsningen är uppdelad i tre avsnitt:

  • Kort om självskadebeteende
  • Så kan det komma sig att man skadar sig själv
  • Bemötandet är viktigt i en låsbar miljö

Sedan tidigare innehåller SiS-talks föreläsningarna ”Implementering av MI i en stor organisation”, ”En vanlig skola i en ovanlig miljö” och ”Vård och behandling med hög säkerhet”.  

Föreläsarna kommer alla från SiS.

Du hittar de filmade föreläsningarna på sidan SiS-talks.

Nyhet,

Dela sidan med andra