Vård av ungdomar med sociala problem – en forskningsöversikt

Under redaktion av B-Å Armelius, Sara Bengtzon, P-A Rydelius, Jerzy Sarnecki och Kerstin Söderholm Carpelan, 1996. Antologin består av fyra delar som belyser vård och behandling ur flera olika perspektiv.

Utgivningsår: 1996

Rapportserie: Övriga rapporter

Pris: 191 kr

De 19 författarna representerar olika ämnesområden i sin forskning och/eller yrkesverksamhet. I den första delen diskuteras ungdomsbrottslighet och asocialitet samt samhällets åtgärder mot dessa företeelser. Ungdomsvårdens historia och ideologiska bakgrund presenteras.

Den andra delen belyser ungdomar med sociala problem ur olika perspektiv.

Del tre behandlar skolan och problemet med att många ungdomar har stora läs- och skrivsvårigheter, vilket ytterligare försvårar rehabiliteringen.

I fjärde delen sammanfattas behandlingsforskningen inom sex olika områden.