2 2017 Personer intagna på SiS LVM-hem 2015. En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Utgivningsår: 2017

ISBN: 978-91-87053-45-0

Rapportnummer: 2 2017

Med hjälp av DOK-systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. Genom inskrivningsintervjuer dokumenteras bakgrund, livssituation och vårdbehov och den insamlade kunskapen är viktig för såväl verksamma behandlare som beslutsfattare och forskare. Klienterna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Inom SiS används informationen bland annat som underlag för SiS utredning LVM och behandlingsplanering. Rapporten beskriver information om de intagna klienterna och redovisar deras förutsättningar för 2015. Under 2015 togs 995 enskilda personer in på SiS LVM-hem. I den här rapporten

ingår uppgifter om 908 av dem, 594 män och 314 kvinnor.

Dela sidan med andra