BIB 1998, Bedömningsinstrument inom behandling och forskning.

Författare: Christer Sandahl, Eva Birgerson, B-Å Armelius, Mats Fridell och Vera Segraeus

Utgivningsår: 1998

Rapportserie: Övriga rapporter

Pris: 85 kr

BIB 1998 är en sammanställning av bedömnings-instrument översatta till eller utvecklade på svenska. Den innehåller information om 61 metoder för bedömning av patienter vad gäller personlighet, alkohol- och drogvanor, utfall av behandling och beskrivning av process-variabler av betydelse för behandling och forskning.

Metoderna handlar om forskning kring behandling av vuxna och beskrivs utifrån användningsområden, tillförlitlighet och referenser. En snabbguide finns för varje metod. Begåvningstest och olika neurologiska test ingår däremot inte.