8 2013 Ungdomar utskrivna från SiS särskilda ungdomshem 2012

En tabellsammanställning av ADAD utskrivningsintervju

Utgivningsår: 2013

ISBN: 978-91-87053-22-1

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 2013

Pris: 100 kr

I denna rapport redovisas utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att ungdomar skrivs ut från SiS särskilda ungdomshem.

Syftet med de strukturerade ADAD-intervjuerna är att ungdomarna ska få möjlighet att beskriva hur de har upplevt tiden på institutionen. I samband med varje intervju redogör även personalen för den unges vistelse.

Under år 2012 skedde totalt 1331 utskrivningar och frigivningar. Information om 935 av dem ingår i denna rapport.

Dela sidan med andra