8 2012 Komet på särskilda ungdomshem

Organisationens, föräldrarnas och socialtjänstens perspektiv

Författare: Lina Ponnert

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-87053-09-2

Rapportserie: Institutionsvård i fokus/Forskningsrapport

Rapportnummer: 8 2012

Pris: 200 kr

Komet står för kommunikationsmetod och är ett svenskt manualbaserat föräldraträningsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi. Den här rapporten presenterar resultaten från den andra och sista delen av ett utvärderingsuppdrag av metoden och har fokus på att belysa olika intressenters perspektiv. Den första delen, "Första steget i arbetet med SiS-Komet - att starta ett program", publicerades år 2008 i rapportserien "SiS följer upp och utvecklar". Syftet med denna rapport är huvudsakligen att belysa och analysera föräldrars erfarenhet av SiS-Komet, vilken förankring programmet har bland chefer på särskilda ungdomshem och även belysa Komet inom SiS ur socialtjänstens perspektiv.

Resultatet bygger på både webbenkät, enkätsvar från föräldrar, telefonintervjuer med föräldrar ett år efter avslutad Kometutbildning och kvalitativa intervjuer med socionomer inom socialtjänsten.

Dela sidan med andra