Ungdomar utskrivna från SiS särskilda ungdomshem 2020

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-85-6

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 7

Denna rapport redovisar uppgifter från ADAD utskrivningsintervjuer, som görs i samband med att ungdomarna skrivs ut eller friges från ett av SiS särskilda ungdomshem. Intervjuerna syftar till att ge ungdomarna en möjlighet att tala om hur de har upplevt vistelsen på institutionen, bland annat genom att fråga ungdomarna om de har fått hjälp och hur delaktiga de har varit i sin vård och behandling. År 2020 skedde 1351 utskrivningar och frigivningar1. Rapporten bygger på de totalt 1001 utskrivningsintervjuer som genomfördes med ungdomar under året.

Rapporten är sammanställd vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

Dela sidan med andra