7 2021 Utfall av lagstadgad tvångsvård för personer med missbruks- och beroendeproblem

Författare: Magnus Israelsson

Utgivningsår: 2021

ISBN: 978-91-87053-81-8

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 7

Forskning om utfall av lagstadgad tvångsvård är relativt begränsad där studiers metoddesign leder till svårigheter i att mäta effektivitet av tvångsvård. Syftet med föreliggande studie var att sammanställa internationell forskning om lagstadgad tvångsvård som tilldöms vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem, och utfall samt genomförbarhet av sådan vård. Vidare var syftet att undersöka om eventuell förbättring är relaterad till lagtyp, tvångsvårdens utformning eller vårdens varaktighet och om rapporteringen av utfall av lagstadgad tvångsvård har förändrats över tid.

Dela sidan med andra