7 2020 Bort från tristessen - Ett exempel från en undersökning av våldshändelser på särskilda ungdomshem

Författare: David Wästerfors

Utgivningsår: 2020

ISBN: 978-91-87053-75-7

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 7

Syftet med projektet Våldets förgrund och bakgrund har varit att utforska våldshändelser utifrån interaktionistiska, sekventiella och narrativa perspektiv, det vill säga perspektiv som uppmärksammar samspel, förlopp och berättelser snarare än enbart formell
dokumentation (jfr Riessman, 2008, angående narrativ analys).
Den här kortrapporten beskriver det här projektet samt återger ett exempel på en våldshändelse, kallad ”händelsen med kaoset”. Idén med att ge gott om utrymme till en enskild händelse är att ge läsaren inblick i komplexiteten i våldsamma förlopp.

Dela sidan med andra