7 2018 Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2017

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-87053-62-7

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 7

Denna rapport redovisar uppgifter från ADAD inskrivningsintervjuer gjorda med ungdomar som blev intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2017. Syftet med rapporten är att ge en beskrivning av ungdomarnas bakgrund, deras situation inom olika livsområden samt av vilket behov av hjälp och stöd de uppger vid inskrivning. Under år 2017 togs totalt 1189 ungdomar in på SiS ungdomshem (Statens institutionsstyrelse, 2018). Intervjuer med 791 av dem ingår i rapporten.

En stor del av ungdomarna uppger att de har misslyckats i skolan, att de har svårigheter att hänga med i undervisningen, och/eller att de har skolkat mycket. Närmare 70 procent uppger att skolan är tråkig och ungefär hälften av ungdomarna har haft specialundervisning.

Resultatet av intervjuerna redovisas i rapporten i form av tabeller. Rapporten inleds med en beskrivande del om SiS ungdomsvård, ADAD-intervjuerna samt en materialbeskrivning.

Dela sidan med andra