7 2017 Forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS

Utgivningsår: 2017

ISBN: 978-91-87053-50-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 7 2017

Pris: 200 kr

Forskning och utveckling har en framskjuten plats inom SiS. Myndigheten finansierar en rad forsknings- och utvecklingsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens.

Den här rapporten presenterar de nya forskningsprojekt inom ungdomsvård och missbruksvård som påbörjas under 2017. Dessutom redovisas pågående och avslutad forskning från tidigare år. Presentationen innehåller uppgifter om huvudsökande och beviljat belopp, liksom en beskrivning av projektens innehåll.

Dela sidan med andra