Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

6/99 Beroende av droger - utsatt för övergrepp

Intervju- och enkätundersökning av drogberoende män på Rällsögården 1998.

Författare: Anders Nyman

Utgivningsår: 1999

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 6/99

Pris: 63,5 kr

Många vuxna missbrukare har olika former av integritetskränkande erfarenheter, däribland sexuella övergrepp. I rapporten diskuteras vilken betydelse sådana upplevelser kan ha för alkohol- och drogmissbrukande män i vuxen ålder.

Rapporten baseras på en intervjuundersökning med 18 klienter och en enkätundersökning med 23 andra klienter och beskriver vad männen berättar om sin uppväxt.