6 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014, en sammanställning av DOK utskrivningsintervju

Utgivningsår: 2017

ISBN: 978-91-87053-49-8

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 6 2017

Med hjälp av DOK systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. I den här rapporten redovisas DOKutskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivs ut från LVM.

I rapporten redovisas ett urval av intervjufrågorna i grafisk form som ger en övergripande bild om hur klienterna upplevt LVM-vården avseende bemötande och omvårdnad, delaktighet, missbruksbehandling samt 27 § LVM.

I bilaga redovisas samtliga intervjufrågor i tabellform.

Under 2014 skrevs 1 072 enskilda personer ut och i den här rapporten ingår 449 av dem.

Dela sidan med andra