Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

5/99 Ett år efter utskrivning - vad hände sen?

En uppföljning av 31 LVM-klienter och deras situation ett år efter utskrivning.

Författare: Håkan Larsson och Märta Ollus

Utgivningsår: 1999

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 5/99

Pris: 63,5 kr

Delrapport från ett forskningsprojekt. Rapporten är en uppföljning av 31 LVM-klienter med s k dubbeldiagnos (missbruk och psykisk störning) och deras situation ett år efter utskrivning från Frösö respektive Hessleby behandlingshem.

Materialet består av intervjuer och tester. I rapporten diskuteras också tidiga relationers påverkan på dessa klienter och hur relationerna i sin tur påverkat deras möjligheter att tillgodogöra sig den behandling de har erbjudits.