Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

5/04 MAPS - en metodik för att göra dokumentation användbar i behandling

Författare: David Öberg

Utgivningsår: 2004

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 5/04

Pris: 127 kr

Rapporten presenterar MAPS, Monitoring Area and Phase System, och en på MAPS utvecklad generell metodik för strukturerad behandlingsplanering för människovårdande verksamheter. David Öberg har arbetat med både instrumentutveckling och implementering av instrumenten på SiS och bland annat inom kriminalvården. Systemet innehåller instrument för att mäta klientens situation vid inskrivning, utskrivning och uppföljning och ett instrument för att mäta vilka resurser vårdgivaren har att möta klienternas behov med. Ett särskilt formulär används för återföring av klientens situation på olika livsområden för gemensam behandlingsplanering mellan klient och vårdpersonal.

Rapporten innehåller idéerna bakom instrumentutvecklingen och hur metodiken kan användas. Det unika med MAPS som metodik är att den utifrån ett klientperspektiv knyter ihop olika livsområden och främjar samtidig förändring av dessa.