Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

5/00 Tiden på Älvan och ett år efter ...

25 pojkars syn på vistelsen samt uppföljning ett år efter utskrivning

Författare: Anna Michanek, Marianne Kristiansson, Rose-Marie Westermark och Bella Machado

Utgivningsår: 2000

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 5/00

Pris: 85 kr

Rapporten är en första redovisning från ett utvecklingsprojekt vars syfte är att utarbeta en metod för kvalitetssäkring av verksamheten på avdelning Älvan, Lövsta skolhem. Älvan är en specialiserad utredningsavdelning med lång utredningstid, inriktad på att utreda ungdomar med såväl beteendestörningar, psykosocial problematik som misstänkt psykiatrisk problematik.

Rapporten innehåller dels en beskrivning av utredningsmodellen, dels en beskrivning av 25 pojkar som utretts på Älvan och en uppföljning av dem ca ett år efter utskrivning. Ungdomarnas situation såväl vid inskrivningen som vid uppföljningstillfället samt deras syn på vistelsetiden på Älvan ingår i rapporten.