5 2022 Forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-63-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 5


Forskning och utveckling har alltid haft en framskjuten plats inom SiS. Myndigheten finansierar en rad forsknings- och utvecklingsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens.
Den här rapporten presenterar de nya forskningsprojekt inom ungdoms- vård och missbruksvård som påbörjas under 2022. Dessutom redovisas pågående och avslutad forskning från tidigare år. Presentationen innehåller uppgifter om huvudsökande och beviljat belopp, liksom en beskrivning av projektens innehåll.

Dela sidan med andra