5 2022 Forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-63-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 5


Forskning och utveckling har alltid haft en framskjuten plats inom SiS. Myndigheten finansierar en rad forsknings- och utvecklingsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens.
Den här rapporten presenterar de nya forskningsprojekt inom ungdoms- vård och missbruksvård som påbörjas under 2022. Dessutom redovisas pågående och avslutad forskning från tidigare år. Presentationen innehåller uppgifter om huvudsökande och beviljat belopp, liksom en beskrivning av projektens innehåll.