5 2021 Forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS

Utgivningsår: 2021

ISBN: 978-91-87053-63-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 5

Den här rapporten presenterar de nya forskningsprojekt inom ungdomsvård och missbruksvård som påbörjas under 2019.

Dessutom redovisas pågående och avslutad forskning från tidigare år. Presentationen innehåller uppgifter om huvudsökande och beviljat belopp, liksom en beskrivning av projektens innehåll.