5 2020 Forskningsprojekt Finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS

Utgivningsår: 2020

ISBN: 978-91-87053-72-6

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 5

Den här rapporten presenterar de nya forskningsprojekt inom ungdomsvård och missbruksvård som påbörjas under 2020. Dessutom redovisas pågående och avslutad forskning från tidigare år. Presentationen innehåller uppgifter om huvudsökande och beviljat belopp, liksom en beskrivning av projektens innehåll.
 

Dela sidan med andra