5 2013 Personer intagna på SiS LVM-hem 2012

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Utgivningsår: 2013

ISBN: 978-91-87053-19-1

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 5 2013

Pris: 100 kr

Med hjälp av DOK-systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. Genom inskrivningsintervjuer dokumenteras bakgrund, livssituation och vårdbehov, och den insamlade kunskapen är viktig för såväl verksamma behandlare som beslutsfattare och forskare.

Klienterna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Inom SiS används informationen bland annat som underlag för SiS utredning LVM och behandlingsplanering.

Under år 2012 togs totalt 948 personer in på SiS LVM-hem, varav 316 kvinnor och 632 män. Information om 779 av dem ingår i denna rapport.

Dela sidan med andra