5 2011 Personer intagna på SiS LVM-institutioner 2010

En sammanställning av DOK inskrivningsintervjuer

Utgivningsår: 2011

ISBN: 978-91-972745-7-9

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 5 2011

Pris: 100 kr

Med hjälp av DOK-systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. Genom inskrivningsintervjuer dokumenteras bakgrund, livssituation och vårdbehov, och den insamlade kunskapen är viktig för såväl verksamma behandlar som beslutsfattare och forskare.

Sammanställningen för 2010 visar bland annat att LVM-klienter är en grupp med stora hälsoproblem, inte minst psykiska. Var tredje intervjuad har någon gång försökt begå självmord.

Hälften av klienterna berättar vid inskrivningen att de använder flera narkotiska medel varje dag, och en stor majoritet säger att de vill förändra sin situation och behöver institutionens hjälp. Många har redan erfarenhet av tvångsvård. Nästan 4 av 10 har tidigare vårdats för missbruk med stöd av LVM.

Dela sidan med andra